RAKS dla Firm

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany przez firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Doskonale sprawdza się zarówno w małych, jak i średnich przedsiębiorstwach. Główne zalety programu to intuicyjna obsługa oraz łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Kluczowe cechy

  • Prosta i intuicyjna obsługa programu
  • Pełna integracja między modułami
  • Wygodny eksport i import danych
  • Szybkość działania i bezpieczeństwo danych
  • Niski koszt utrzymania systemu
  • Bezpłatna pomoc i wsparcie Użytkownika

Księgowość

Program księgowy stworzony do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości. Bogaty funkcjonalnie i jednocześnie przyjazny Użytkownikowi. Usprawnia codzienną pracę i w prosty sposób pozwala kontrolować aktualną sytuację przedsiębiorstwa.

Więcej informacji (pdf) >

Kadry i Płace

Program łączy wszystkie aspekty zarządzania kadrami i rozliczania płac w kompleksowym rozwiązaniu do zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Usprawnia prowadzenie kadr i rachubę płac, zapobiegając ewentualnym pomyłkom. Pozwala zawsze na czas przygotować potrzebne dokumenty i rozliczenia. W pełni współpracuje z najnowszą wersją programu Płatnik, systemami home banking i e-deklaracje. Zawsze dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych.

Więcej informacji (pdf) >

Sprzedaż i magazyn

Program pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju. Zapewnia współpracę z urządzaniami zewnętrznymi oraz łatwą wymianę danych z zewnętrznymi systemami. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu.

Więcej informacji (pdf) >

Podstawowe funkcje programu

Produkcja

Moduł usprawnia proces produkcyjny, automatyzując zdarzenia związane z jego poszczególnymi etapami oraz dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji: planowanej, będącej w toku i wykonanej.

CRM

Pełna integracja działań w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług jest możliwa dzięki modułowi CRM, który integruje wszystkie etapy interakcji z Klientem, pomagając budować lojalność oraz pozwalając na zdefiniowanie wartości każdego z nich.

Rozrachunki

Program posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową. Zawarty bogaty pakiet zestawień i raportów ułatwia codzienną pracę.

Środki Trwałe

Ewidencjonowanie, aktualizację czy umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych można w łatwy sposób zrealizować w programie. W połączeniu z modułem księgowym otrzymujemy pełne rozwiązanie dotyczące ewidencji i ruchu środków trwałych w firmie.

E-deklaracje i JPK

RAKS umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Gromadzi również dane wymagane do prawidłowego sporządzenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz umożliwia kontrolę wygenerowanych plików przed wysyłką do Urzędu Skarbowego.

Współpraca z zagranicą

System obsługuje dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktury zakupu w walucie, SAD, a także daje możliwość prowadzenia kasy w walucie. Pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

Ochrona danych osobowych

Dzięki rozbudowanemu systemowi ewidencji i dzielenia uprawnień program zapewnia kontrolę nad dostępem do wybranych danych. RAKS pracuje zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Import i eksport danych

Program jest otwarty na współpracę z innymi systemami. Pozwala na elektroniczny import i eksport danych, m.in.: kartotek, słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, dzięki czemu przyspiesza i automatyzuje pracę.

Integracja

Dzięki pełnej integracji program eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Wszystkie informacje: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo we wszystkich modułach systemu.